Fyzická ostraha

- fyzická ostraha budov a objektů

- ostraha majetku

- ostraha osob

- recepční služby

- kombinace elektronických systémů

- zabezpečení kulturních a společenských akcí


Fyzickou ostrahu vykonávají strážní  bezpečnostní služby  v uniformách firmy a opatřených odznaky a identifikační rozlišovací kartou; samozřejmé je využití základní výstroje a výzbroje jako jsou kapesní aerosolový rozprašovač slzného plynu, pouta či speciální obušek - tonfa. Na přání zákazníka je možné pracovníka vybavit nadstandardními technickými prostředky, například krátkou kulovou zbraní, radiostanicí pracující v profesionálním pásmu atp.

Při nástupu do naší firmy předkládá zaměstnanec výpis z rejstříku trestů, absolvuje fyzické testy a prochází v rámci nástupního školení právním minimem. Postupně absolvuje školení v zacházení se svěřenou výstrojí a pokud je to žádoucí i školení v zacházení se zbraní a jejím použití. Každý zaměstnanec je vystrojen uniformou, mírnými donucovacími prostředky, v případě potřeby zbraní-